tpa-picture-63816.JPG_600x397

Aile bakımını kaybetmiş, veya kaybetme riski taşıyan, çocukların – toplum ve paydaşlar ile işbirliği içerisinde – sevgi dolu bir ailede büyümelerine, eğitim, sağlık ve tam potansiyellerine ulaşmak için her tür imkanı sağlamak amacıyla çalışıyoruz.

Aile Temelli Bakım

Farklı sosyal nedenlerden dolayı aile bakımını kaybeden çocuklara ve gençlere aile temelli bakım sistemi yaratıyoruz.

Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi (AGP)

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan, biyolojik aile bakımını kaybetme riski taşıyan çocukların sağlıklı bir aile ortamında yaşamasına olanak sağlamak için bakım sağlayacıların ebeveynlik kapasitelerini artırıyoruz.

Kreş ve Anaokulu

SOS Çocukköyü’nde bakım alan, Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi’nden destek alan ve toplumun her kesminden okulöncesi eğitim ihtiyacı olan çocuklara eğitim veriyoruz.

Çocuk Hakları ve Savunuculuk

1989 Birleşmis Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu temel alınarak savunuculuk çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Ülkedeki tüm çocukların ve gençlerin refahı için gerekli sosyal politikaların düzenlenmesi hususunda ilgili ve yetkilileri teşvik çalışmaları yapmak hedeflerimiz arasındadır.