Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi (AGP) çocukların biyolojik ailelerinden ayrılmasını önlemeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı sağlamaktadır.

Amacımız, biyolojik ailelerini kaybetme riski bulunan çocukların ebeveynlerinin kapasitesini güçlendirerek çocukların ilgili, yeterli kapasiteye sahip bir aile ortamında yaşamasını sağlamaktır.

Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde, ebeveyn ve ailelere, ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar, soyal haklara erişim (ör. sağlık ve eğitim), sosyal bir ağ oluşturmak, ve danışmanlık içerikli destek verilmektedir.

AGP dahil edilen ailelerin ekonomik bağımsızlıklarına ulaşmalarına, özgüvenlerini kazanmalarına, ebeveynlik kapasitelerini geliştirmelerine, çocuk haklarını ve sorumluluklarını geliştirmelerine ve korumalarına yardımcı oluyoruz.

Çocukların ve ailelerinin materyal, eğitim, sağlık ve psiko-sosyal destek gibi gerekli hizmetlere ulaşmalarını sağlıyoruz.

tpa-picture-66297.JPG_160x240

Proje, SOS Çocuk Köyü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından koordine edilmektedir.

AGP, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı kapsamında finanse edilmekte ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanmaktadır.

Proje Partnerlerimiz ve Paydaşlarımız:

AGP tanıtım filmi: Sence Her Aile Güçlü Mü? Izle

agp_tanıtım

Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı altında finanse edilmekte
ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından yürütülmektedir.