SOS Çocukköyü, dünya çapında Uluslararası SOS Çocukköyleri şemsiyesi altında yer almaktadır.

SOS Çocukköyleri dünyanın en büyük, bağımsız, kar amacı gütmayen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olarak 134 ülkede çocuklara aile odaklı bakım veren, çocuk hakları savunuculuğu yapan ve özellikle aile temelli bakımı kaybetmiş çocuklara aile kuran bir sivil toplum gelişim organizasyonudur.

Dünyada 73.000’den fazla çocuk ve genç 491 SOS Çocuk Köyünde ve SOS Gençlik Evinde yaşamaktadır.

Bunun yanında, SOS Aile Güçlendirme Projeleri, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim merkezler, okullar ve hastaneler ile 1,000,000 çocuğa ve ailelerine sosyal destek, malzeme, psikolojik destek, ve sağlık hizmetleri sağlamaktadır.

SOS Çocukköyleri kriz ve felaketanlarında ailelere ve çocuklara acil kurtarma programlarıyla yardım ulaştırmaktadır.

SOS Çocukköyleri kavramıyla organizasyonumuz, öksüz, yetim ve terk edilmiş çocukların uzun vadeli bakımıyla ilgili olarak aile yaklaşımı uygulamasına öncülük ediyor. Bu kavram bizim dört prensibimize dayalıdır:

1. Anne
Her çocuğun ilgili bir ebeveyni vardır.
SOS annesi kendisine emanet edilen her çocukla yakın bir ilişki kurar ve her çocuğun ihtiyacı olan güveni, sevgiyi ve istikrarı sağlar. Bir çocuk-bakım profesyoneli olarak, çocuklarla birlikte yaşar, onların gelişimine rehberlik eder ve evini bağımsız olarak idare eder. Her çocuğun aile geçmişini, kültürel köklerini ve dinini kabul edip saygı duyar.

2. Erkek ve Kız kardeşler
Aile bağları doğal olarak gelişir.
Farklı yaşlardaki erkek ve kız çocuklar kardeşlik anlayışı içerisinde birlikte yaşarlar, öz erkek ve kız kardeşler de her zaman aynı SOS ailesi içinde kalırlar. Bu çocuklar ve onların SOS annesi bir ömür boyu sürecek duygusal bağlar kurarlar.

3. Ev
Her aile kendi evini yaratır.
Her ev kendine has atmosferi, ritmi ve rutini ile ailenin yuvasıdır. Evin çatısı altında çocuklar gerçek bir güvenlik ve aidiyet hissiyle yaşarlar. Çocuklar birlikte büyür, birlikte öğrenirler; sorumlulukları, günlük hayatın bütün sevinç ve kederlerini paylaşırlar.

4. Köy
SOS ailesi toplumun parçasıdır.
SOS aileleri birlikte yaşar ve çocukların mutlu bir çocukluk yaşadıkları destekleyici bir köy ortamı oluştururlar. Aileler birbirlerinin tecrübelerini paylaşır ve birbirlerine yardım elini uzatırlar. Aynı zamanda toplumla bütünleşmiş ve ona katkıda bulunan üyeler olarak yaşarlar. Her çocuk, ailesi, köyü ve ait olduğu topluluk aracılığı ile topluma aktif olarak katılmayı öğrenir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız (Biz Kimiz PDF)