İlk SOS Çocukköyü Hermann Gmeiner tarafından 1949 yılında Imst, Avusturya’da kurulmuştur.

O kendini ihtiyacı olan çocuklara adamıştır – İkinci Dünya Savaşı’nda evlerini, güvenliklerini ve ailelerini kaybeden çocuklara.

SOS Çocukköyleri büyümeye başladı: ilk Çocukköyleri ve Gençlik Evleri Avrupada kurulmuştur.

1970 yılların başında, SOS Çocukköyüleri Afrika’da kurulmaya başlamıştır.

1980 yıllarının başında, Latin Amerikaya (Uruguay’dan başlayarak) ve Asyaya (Güney Kore ve Hindistan’dan başlayarak) yayıldı.

1986 yılında Hermann Gmeiner Innsbruck’da vefat etmişti. Imst’teki SOS Çocukköyü’nde defnedildi.

Pek çok bağışçının ve çalışanın desteğiyle organizasyonumuz, bütün dünyada çocuklara yardım elini uzatacak hale geldi.

Biz sosyal gelişmeyi gözeten bağımsız bir sivil toplum organizasyonu olarak çocuklar için harekete geçiyoruz.

Farklı dinlere ve kültürlere saygı duyuyoruz, misyonumuzun gelişmeye katkı yapabileceği bütün ülkelerde ve toplumlarda çalışıyoruz.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin ruhuyla çalışıyoruz ve bu hakları dünya çapında geliştiriyoruz.