Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, mülteciler ve göçmen çocuklarla birlikte çalışan Future Worlds Center and SOS Çocukköyü Derneği yararına 21 Eylül 21:00-23:00 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde etkinlik düzenleyecek.

Uluslararası Barış Günü, dünyada her yıl 21 Eylül’de kutlanıyor. 2017 yılının teması “Barış için Birlikte: Herkes için Saygı, Güvenlik ve Haysiyet” olarak belirlendi ve bu temanın odak noktasında göçmenler ve mültecilere destek olunması için dünyanın her yanından toplumları harekete geçirmek bulunuyor. Barış Günü’nün mesajı mülteciler ve göçmenlerle dayanışma ve göçün bir ülkenin ekonomisine sağlayabileceği faydalar üzerinde dururken; göç alan ülkelerin haklı endişeleri üzerine tartışmalar yapılması gerekliliğini de vurguluyor. Özet olarak Barış Günü’nün mesajı insanları bir araya getirmek ve onlara barış ve şiddetsizliğe dayalı bir kültürün inşaası hedefini paylaştıklarını hatırlatmaktır.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Dayanışma Evi ve Home Café sizleri Uluslarası Barış Günü’nü onurlandırmak ve ortak insanlığımız ile karşılıklı bağlantılılığımızı kutlamak amacıyla 21 Eylül 21:00-23:00 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi’nin çatısına davet ediyor.

Sofranis geçmişin, bugünün ve geleceğin hit şarkılarıyla bizi eğlendirirken; içeceklerinizi Home Café’den alarak mülteciler ve göçmen çocuklarla birlikte çalışan iki önemli kuruma – Future Worlds Center and SOS Çocuk Köyü- bir euro katkıda bulunabilirsiniz.